สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับสถาบันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเรียนกับสถาบันฯ
บริการนักศึกษา
สื่อการเรียน
     
ประวัติสถาบันฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ตราสัญลักษณ์สถาบันฯ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
กฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาในสังกัด
ติดต่อสถาบันฯ

วษท.ตรัง
วษท.พัทลุง
วษท.สตูล
วษท.ระนอง
วษท.สงขลา
วษท.กระบี่
วษท.พังงา
วษท.ชุมพร
วษท.สุราษฎร์ธานี
วษท.นครศรีธรรมราช
วป.ติณณสูลานนท์
วป.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

 

  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
   
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : เลขที่ 244 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 
โทรศัพท์ : 0-7544-5734, 089-8748154
โทรสาร : 0-7544-5735
E-mail Address : nk_atc@hotmail.com 
Website : http://www.nkatc.ac.th
   
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 211 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 
โทรศัพท์ : 0-7461-0475-6, 081-9597130
โทรสาร : 0-7461-0475
E-mail Address : kasetpt@pt.mail.go.th
Website : http://www.kasetpt.ac.th
   
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง
อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์ : 0-7438-9118
โทรสาร : 0-7438-9118
E-mail Address : kaset_sk@hotmail.com
Website : http://www.scat.ac.th
   
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 8 ต.ตะโก
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 
โทรศัพท์ : 077-611881
โทรสาร : 077-611884
E-mail Address : chumpornatc@hotmail.com 
Website : http://www.cpcat.ac.th
   
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ถ.เหนือคลอง - เขาพนม
ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-666-022
โทรสาร : 075-666-067
E-mail Address : Kcat2522@gmail.com
Website : http://www.kcat.ac.th
   
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 43 หมู่ 7  ตำบลถ้ำ 
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 
โทรศัพท์ : 076-496451
โทรสาร : 076-496528
E-mail Address : png_atc@hotmail.com
Website : http://www.kaset-phangnga.ac.th
   
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 4 หมู่ 2  ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2407, 08-1609-1424
โทรสาร : 0-7475-2407
E-mail Address : Satunatc48@yahoo.com
Website : http://www.satunatc.ac.th
   
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ต.นาท่ามเหนือ
อ.เมือง จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์ : 0-7528-4152-3
โทรสาร : 0-7528-4039
E-mail Address : info@kasettrang.ac.th
Website : http://www.kasettrang.ac.th
   
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 19 หมู่ 5 ต.ราชกรูด
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-897756
โทรสาร : 077-897756
E-mail Address : kasetranong02@gmail.com
Website : http://www.kasetranong.ac.th
   
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้ง : เลขที่ 43 หมู่ 5 ต.พังกาญจน์
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077-399079
โทรสาร : 077-399264
E-mail Address : admin@suratatc.ac.th
Website : http://www.suratatc.ac.th

   
11. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 57/7 หมู่ 2 ถ.สงขลา-เกาะยอ
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-333202, 089-4658955
โทรสาร : 074-333525
E-mail Address : TFC27@yahoo.com
Website : http://www.tfc.ac.th
   
12. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 หมู่ 4  ตำบลปากตะโก 
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
โทรศัพท์ : 077-630390, 092-6615111
โทรสาร : 077-630392
E-mail Address : sarabann@hotmail.com
Website : http://www.pcfc.ac.th
   
   
 

 

 
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
244/72 ม.7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
Email : South@svia.ac.th เว็บไซต์ : www.svia.ac.th
โทรศัพท์ 0-7544-5789 โทรสาร 0-7544-5790